Fiskarporten

(T72). Fiskarporten ligger i muren alldeles intill Kruttornet. Porten öppnades upp under senare delen av medeltiden, troligtvis på 1400-talet. När den gamla hamnen blev för grund för stora båtar under 1400-talet användes hamnen i stället som fiskehamn. Namnet har porten troligtvis fått från att porten togs upp för underlätta för fiskebefolkningen innanför muren att nå fiskehamnen. Endast begränsad biltrafik är numera tillåten genom Fiskarporten.

Fiskarporten
Fiskarporten

Liksom de flesta invånarna i Visby under medeltiden bodde även fiskarna innanför murarna. Området där fiskebefolkningen bodde låg förstås nära vattnet av praktiska skäl. Namnet på gränden i närheten av Gamla hamnen, Fiskargränd, vittnar förstås om var fiskarna bodde. Från 1600-talet och framåt kallades området däromkring för Fiskareroten. Omvägen att ta sig från Fiskargränd och ner till hamnen var ganska lång när man skulle få med sig fiskeredskap och fångster. När Fiskarporten togs upp i muren förenklades transporterna för fiskebefolkningen avsevärt.