Dubbelporten

(T71). Dubbelporten finns i Hamnmuren vid Almedalens norra del. Porten består av två stora rundbågiga portar som uppfördes samtidigt som Hamnmuren. Här längs murens utsida låg en brygga, Långa Bryggan, och genom portarna kunde man enkelt nå bryggan. Dubbelporten ledde direkt in till Rolandstorget och Vinhuset.

Dubbelporten. Marken framför porten har senare grävts undan för att man skall få en uppfattning om den ursprungliga marknivån.
Dubbelporten. Marken framför porten har senare grävts undan för att man skall få en uppfattning om den ursprungliga marknivån.

Innan Lilla Strandporten togs upp i muren i början av 1300-talet var Dubbelporten den bästa möjligheten för människor att tas sig ut och in till koggarna i hamnen och att transportera varor mellan båtarna och packhusen. Förmodligen var trängseln så stor genom portarna, när handeln ökade, så att man beslutade att öppna upp den nya porten som kom att kallas Lilla Strandporten.

Det finns omnämnt att Dubbelporten också fungerade som en tullport. För detta talar att det var vanligt att tull togs upp på varor som skulle in i staden. Med tanke på att staden och handelsmännen blev mycket rika kan ju tullavgifter ha medverkat till detta. Mot tullavgifter talar det faktum att handelsmännen i Visby och de gotländska farmannabönderna var emot alla slag av handelsavgifter.

 Det fanns omkring nio portar i muren mot den gamla hamnen. De flesta av portarna sattes så småningom igen och när hamnen övergavs på 1400-talet försvann bryggorna så småningom. Jord och avfall, s.k. kulturlager och utfyllningar medförde att marken vid muren sakta höjdes så att den idag ligger 1,5 – 2,5 meter högre än när muren byggdes. Man har på senare tid grävt undan marken ner till murens grundnivå intill Dubbelporten.