Lilla Strandporten

(T70). Lilla Strandporten förbinder Almedalen med Packhusplan vid Strandgatan. Porten har i sin nuvarande form tillkommit i början på 1300-talet, d.v.s efter det att den gamla muren byggdes. Den var under medeltiden en viktig förbindelse mellan den gamla hamnen, nuvarande Almedalen och med Rolandstorget, som var det medeltida handelstorget, nuvarande Packhusplan. Strax utanför porten låg på medeltiden Vinhuset som var stadens rådhus, börs och saluhall.

Lilla Strandporten låg alltså så centralt i det medeltida Visby på 1200-1300 talet som det bara var möjligt med närheten till Rolandstorget, Vinhuset, handelshusen på Strandgatan och den gamla hamnen. Liksom för Stora Strandporten var Lilla Strandporten därför en viktig kommunikations öppning för varor som skulle transporteras mellan hamnen och handelshusen. Porten känns idag mindre än den var på medeltiden. Marknivån vid Lilla Strandporten ligger nämligen 1,4 meter högre än den ursprungliga nivån. I port­omfattningen kan man fortfarande se dörrhakar och bomränna, som ingick i anordningar för att stänga och låsa porten.

Bild från insidan muren.
Bild från insidn muren. Till höger syns Lilla Strandporten. Till vänster mot muren i nuvarande Almedalen fanns en krydd- och kolgård. Teckning av P.A. Säve, 1862. Bild från Visby Förr i tiden. UUB.

Pelle Sollerman har lånat namnet Lilla Strandporten till sin första roman i trilogi om Jacob Dubbe, ”Köpmannen vid Lilla Strandporten” (1942). Den följdes sedan av ”Ryssbrödet”(1943) och ”Jacob Dubbes testamente”(1944). Kopplingen till Lilla Strandporten är sannolikt närheten till Liljehornska huset som han ägde. Trilogin är en romanserie som bygger på sanna händelser om Jacob Dubbes affärer, kärleskliv och tvister med myndighetspersoner. Handlingen utspelar sig under slutet av 1700-talet och under första hälften av 1800-talet. Dubbe var stor kalkpatron på Gotland. Han köpte flera hus i Visby, bl.a. alla fastigheter som Lythberg ägde. Han var också ägare till Katthamra gård i Östergarn och Rosendal i Follingbo. Han drev också ett rederi med uppåt 20 fartyg som huvudsakligen transporterade kalk och trävaror.