Grå Gåsen

(T53). Grå Gåsen är ett marktorn som ligger i Södermur strax väster om Söderport. Sannolikt kommer namnet från att tornet är satt och klumpigt, som en gås, och dessutom grått. Grå Gåsen är till ytan ett stort torn, dock lite mindre än Store Henrik, och har uteslutande används som försvarstorn. Det uppfördes samtidigt med byggandet av den Gamla murens södra del, vilket borde ha varit omkring 1280-1288.

Grå Gåsen, liksom Store Henrik är alltså äldre än tornen i Nordermur och Östermur. Men de är också lägre, 12-13 meter höga, jämfört med övriga torn som har höjden 16-23 meter. Att marktornen i Södermur byggdes samtidigt som Gamla muren framgår av murförbandens utseenden. Till skillnad från de flesta övriga torn i muren sträcker sig tornet med sina sidomurar även innanför murens insida. Södra muren skiljer sig från övriga delar av muren genom att den gamla murens skyttegång har två utkragade stenar utanför murlivet. Man nådde marktornens övre våningar via väktargångarna och in genom de rundbågiga portarna högre upp i tornens sida. Marktornen i Södermur har i likhet med många andra torn varit öppna inåt staden.

Under åren 1726-1887 använde Kronan området innanför stadsmuren vid Södertorg som exercisplats och artillerigård. Tornen byggdes då om till förråd.

Vid uppförandet av den gamla låga muren byggdes först inga torn i muren, men när fullbordandet av Gamla muren närmade sig tycktes det som man började tänka om. Det kan också ha varit så att man medvetet väntat med uppförande av tornen för att snabbare bygga färdigt den Gamla muren. Som första torn (efter Kruttornet) uppfördes Kajsarn samtidigt med att den gamla muren byggdes och så gjordes det även för Grå Gåsen och Store Henrik. Ytterligare två torn som troligtvis byggdes samtidigt med Gamla muren var Mynttornet Segeltornet. De tre bevarade tornen är ganska lika i sin form, kompakta och låga, till skillnad mot senare byggda torn som är smäckrare högre.  Efter Kruttornet är dessa fem torn sannolikt de äldsta Marktornen i muren, uppförda omkring 1280-1288.