Sadeltorn 52

(T52). Sadeltorn 52 finns i Södermur strax väster om Söderport. Tornet uppfördes sannolikt samtidigt som den Gamla muren förhöjdes på denna sträcka, d.v.s. omkring 1340-talet. De finns två bevarade sadeltornen i Södermur vilka båda är välbyggda. Sadeltornet är ett av de sista som byggdes i muren och har också mer avancerad form med bättre försvarsförmåga än de äldre sadeltornen.