Lantporten

(T63). Strax öster om Segeltornet finns en port i Slottsmuren som kallas Lantporten. Den finns i ett bevarat parti av Gamla muren och var förmodligen byggd för att ha en förbindelse ut till Södra vallgravarna utanför muren. När Wisborgs slott byggdes förminskades portens öppning till en trång passage, antagligen för att göra slottet säkrare. Man ville ändock ha en förbindelse mellan slottets inre borggård ut till de yttre försvarsverken. Efter portens förminskning kallades porten för Lantporten.

I den gamla muren finns Lantporten. Den ursprungliga större porten syns tydligt i murfasaden. Bild från Visby stadsmur.