Lűbeckerbräschen

(T8). I Nordermur strax öster om Snäckgärdporten har övre delen av muren rasat. Enligt folkmun var det här som lübeckarna, kanske tillsammans med gutarna från landsbygden, i maj 1525 stormade och tog sig in i Visby. Den raserade delen kallas därför Lűbeckerbräschen. Stora delar av Visby brändes detta år och kyrkor och kloster plundrades.

Lübeckerbräschen.
Lübeckerbräschen.

Den del av muren där Lűbeckerbräschen finns är grundlagd på ett sju meter djupt lerlager. I denna del av muren tror man också att det funnits ett sadeltorn. Ev. kan en sättning i lerlagret medfört att muren rört på sig och detta, tillsammans med att sadeltornet börjat luta, kan ha medfört raset av muren. Här har muren rasat ner till arkadbågarna på en sträcka av omkring 40 meter.

Men det kan alternativt finnas en sanning i att lűbeckernas stormning 1525 medfört att muren raserats just i detta parti, eftersom man vid utgrävning innanför muren här hittat ett femtiotal pilspetsar. Man vet också att Visby brändes detta år och att kyrkor och kloster plundrades i norra delen av Visby nära Lűbeckerbräschen. Och någonstans skall ju lűbeckerna tagit sig in i staden.

Utsikt från Domkyrkan mot Snäckgärdsporten och Lűbeckerbräschen.

Lűbeckerbräschen mellan Långe Henrik och Snäckgärdsporten
Nordemur med Lübeckerbräschen. Som syns på bilden var portöppningen i Snäckgärdsporten igenmurad. Akvarell utförd av J.W. Gerss 1807. Bild från Visby förr i tiden.