Långe Henrik

(T9). Ett välbevarat marktorn, Långe Henrik finns i Nordermur öster om Lűbeckerbräschen. Tornet tillhör den grupp av 15-tal torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var färdigbyggd, Denna grupp av torn uppfördes i slutet av 1200-talet.