Marktorn 48

(T48). Marktorn 48 finns i Östermur strax söder om Kajsarporten. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var färdigbyggd. Denna grupp av torn uppfördes under slutet av 1200-talet. Tornet är motbyggt på insidan av muren.

På insidan muren vid Marktorn 48, Restaurangtornet, finns en stenbyggnad i en våning med vind som huvudsakligen byggdes 1798. Takfallet löper till en del upp i tornet, vilket utgör en del av byggnaden. Huset uppfördes som ladugård och lada med vindsmagasin. Under drygt två decennier under 1900-talets andra hälft inrymde byggnaden den legendariska livsmedels- och diversebutiken Effes. Sedan 1989 bedrivs restaurangverksamhet i byggnaden.

Muren är på insidan motbyggd. I den gamla stenbyggnaden i en våning med inredd vindsvåning finns restaurangen Wisby Hof (2019).
Insidan marktornet används som en del restaurangen.
Strax utanför Marktorn 48 fanns tidigare en pump för färskvatten. Bild från Gamla Wisbyminnen.
På teckningen syns Söderport t.v. och sedan Valdemarsmuren, Huset med målningar, Marktorn 48, Kajsarporten och Kajsarn. Från området öster om nuvarande Lännavägen grävdes 1868 en öppen kanal genom Östra Byrummet som då ännu delvis var en sumpmark. Kanalen fortsatte under Lännavägen genom de på bilden synliga brovalven. Vattnet leddes därefter över Södra Byrummet och ner genom Palissaderna. Teckningen utförd av P.A. Säve på 1840-talet. Bild från Visby förr i tiden.