Mynttornet

(T59). Mynttornet finns inte längre. Det låg där Skansen Hafsfrun nu finns eller strax intill åt väster. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som Gamla muren byggdes på denna sträcka, omkring 1280-1288. Namnet kommer från att det sannolikt präglades mynt i tornet under början av 1500-talet. När Wisborgs slott uppfördes byggdes tornet in som en del av slottsmuren. Tornet förstördes när Wisborgs slott spränges 1679.

Mynttornet enligt den modell som finns uppsatt i staden på den plats där Wisborgs slott låg.
Mynttornet enligt den modell som finns uppsatt i staden på den plats där Wisborgs slott låg.

Mynttornet låg förmodligen strax väster om nuvarande rester av Skansen Hafsfrun. Om man betraktar Södermur verkar det troligt att ett marktorn uppfördes just där. Från väster fanns i så fall följande torn i Södermur när den var färdigbygg: marktornet Segeltornet, sadeltornet Smal Henrik, sadeltornet Kikut, marktornet Mynttornet, Sadeltorn 56, marktorn Store Henrik, Sadeltorn 54, marktorn Grå Gåsen, Sadeltorn 52 och marktorn Södertorg (se kartan). Tornen låg sannolikt jämt fördelade över mursträckan och borde ha utgjort ett starkt försvar.

Mynttornet, inte att förväxla med Mynthuset (T17) intill Norderport, framställs på många av de gamla kartorna över Wisborgs slott som ett runt torn. Det verkar inte troligt att det uppfördes med runda former, utan mer sannolikt uppfördes de likt de andra tornen i Södermur, som ett torn med rektangulär form. I den modell som finns uppsatt i staden på platsen för slottet har tornet utformats med just den rektangulära formen, se bilden.

När Wisborgs slott började byggas i början av 1400-talet kom så småningom tornet att byggas in i slottsmuren som ett hörntorn i slottets mur åt öster. Förmodligen förstärktes det och byggdes på för att få ett utseende som bättre passade till slottsmiljö. Byggandet av slottet pågick under hela 1400-talet. Under Sören Norrbys tid som slottsherre präglades mynt i Mynttornet i början av 1500-talet, därav namnet. Innan danskarna lämnade Gotland och Visby sprängde de Wisborgs slott 1679, då även Mynttornet förstördes.