Kikut

(T60). Kikut är namnet på ett sadeltorn som fanns i västra delen av Södermur. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som muren förhöjdes under slutet av första hälften av 1300-talet. När Wisborgs slott byggdes i början på 1400-talet införlivades en del av sydvästra ringmuren i slottets murar. Kikut kom då att bli ett torn tillhörande slottet. När slottet sprängdes av danskarna 1679 förstördes även sadeltornet Kikut.

Bilden är ett utsnitt från en teckning av Wisborgs slott i Suecia Antiqua et hodierna.

Kikut är det lilla sadeltornet i mitten.