Smal Henrik

(T61). Smal Henrik är namnet på ett sadeltorn som fanns i västra delen av Södermur. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som muren förhöjdes under slutet av första hälften av 1300-talet. När Wisborgs slott byggdes i början på 1400-talet införlivades en del av sydvästra ringmuren i slottets murar. Smal Henrik byggdes samtidigt om och kom att bli ett torn tillhörande slottet. När slottet sprängdes av danskarna 1679 förstördes även Smal Henrik.

Bilden, som visar Smal Henrik, är ett utsnitt från en teckning av Wisborgs slott i Suecia Antiqua et hodierna.