Sadeltorn 35

(T35). Sadeltorn 35 fanns i Östermur strax norr om Österport. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under början av 1300-talet. Tornet rasade ut i vallgraven den 27 januari 1863. Efter raset byggdes en stödpelare norr om raset för att förhindra ytterligare ras. På bilden syns Marktorn 34 till höger och Österport med flaggan och där intill raset i muren. Till vänster om Marktornet 34 fanns ett bostadshus av enklare slag.

Marktorn 34 t.v. Där raset syns fanns Sadeltorn 35. Bild från Visby Förr i tiden. Teckning P.A. Säve, 1870 UUB.
Marktorn 34 t.v. Där raset syns fanns Sadeltorn 35. Bild från Visby Förr i tiden. Teckning P.A. Säve, 1870 UUB.

Marktorn 34 t.h. i bilden. Där muren rasat fanns Sadeltorn 35. Bild från Visby Förr i tiden. Teckn av P.A. Säve 1870, UUB.