Marktorn 34

(T34). Marktorn nr 34 finns i Östermur strax norr om Österport. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var färdigbyggd. Denna grupp av torn uppfördes under slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet. Tornet är motbyggt på insidan mot staden.

Bilden visar insidan av Marktorn 34