Sadeltorn 33

(T33). Sadeltorn nr 33 finns i Östermur en bit norr om Österport. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med murförhöjningen under första hälften av 1300-talet. Under mitten av 1800-talet hotade tornet att rasa beroende på att man schaktat bort stenar och grus alldeles intill muren, när en skjutbana anlades i Östergravar under 1830-talet. År 1867 räddades sannolikt tornet för att till sist rasa genom att stöttor av gjutjärn sattes upp. Det var genom F.W. Scholanders ingripande som stöttorna kom på plats.