Sadeltorn 40

(T40). Sadeltorn nr 40 finns i Östermur söder om Skolporten. Tornet tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under början av 1300-talet. Sadeltornet är bäst bevarat på murens insida. På utsidan sitter endast konsolstenar kvar. Något tornras har inte inträffat här. När muren hotade att falla ut i vallgraven på 1800-talet på grund av sin bräcklighet i kombination med sadeltornets tyngd, plockades tornets utsida ner 1872.