Krigsskadat murparti

(T41). I Östermur mellan Skolporten och Tjärkokeriet finns ett parti i muren som väcker frågor. Här finns en skillnad i murens stenmaterial och murteknik mellan två murdelar som tyder på att muren murats upp på nytt efter en krigsskada eller ett ras. Har fienden varit här och härjat? Kring Visby ringmur finns det fortfarande många frågetecken om vad som hänt på olika ställen i muren. Kanske kan framtida forskning ge en del svar, men för vissa partier får vi kanske aldrig fram de rätta svaren. Osäkerheten kan också innebära en viss tjusning. Det ger utrymme för gissningar och antaganden.

Krigsskadat murparti? Bild från Visby stadsmur.
Krigsskadat murparti? Bild från Visby stadsmur.