Marktorn 42

(T42). Marktorn 42 finns i Östermur strax norr om Tjärkokeriet. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var färdigbyggd. Denna grupp av torn uppfördes under slutet av 1200-talet.