Tjärkokeriet

(T43). I den sydvästra delen av muren intill marktornet Stor Cristin ligger ett litet hus som kallas Tjärkokeriet. Namnet kommer förstås från att här kokades trätjära under en tid för impregnering, ”litning”, av det tågvirke som tillverkades i en repslagarbana vid Södra Murgatan. Byggnaden uppfördes förmodligen under tidig medeltid och innan den Gamla muren byggdes. När den Gamla muren byggdes inlemmades huset i muren och blev så småningom ett försvarstorn genom att väggarna höjdes och förstärktes.

Tjärkokeriet. Foto från söder på utsidan muren. Bild från Visby stadsmur.
Tjärkokeriet. Foto från söder på utsidan muren. Bild från Visby stadsmur.

Trots att denna byggnad, ett bostadshus eller packhus uppförd under tidig medeltid, var ett ganska litet och lågt hus fick det vara kvar och inlemmades i muren. Kanske bedömdes väggarna vara tillräckligt kraftiga för att kunna ingå i ett torn. I alla händelse höjdes husets väggar och förstärktes så att det blev ett försvarstorn.

Innanför ringmuren fanns en repslagarbana, som man tror var i drift från 1400-talet till in på 1900-talet. Det verkar sannolikt att man i Tjärkokeriet kokade trätjära under samma period. Tjäran används för impregnering, ”litning”, av tågvirket som tillverkades på repslagarbanan. Ytterligare två repslagarbanor har också funnits i Visby, dels en innanför S:t Göransporten och, tror man, dels en innanför Kärleksporten. Det är kanske inte så underligt med tanke på att det behövdes rep i stor omfattning till alla båtar som trafikerade Visby hamn.

Tjärkokeriet från insidan muren. Den översta öppningen var sannolikt lastport till det dåtida packhuset.

Tjärkokeriet är en rektangulär byggnad som ligger vinkelrätt mot muren med större delen utanför muren och en mindre del innanför. Huset är byggt av kalksten och var ursprungligen byggt med en källarvåning och däröver två våningar. Numera utgörs de övre våningarna av en tunnvälvd våning i två avdelningar under ett flackt sadeltak täckt med kalkstensflis. Tak täckt av kalkstensflis är annars mest vanligt på södra Gotland. Ombyggnaden utfördes kanske i samband med att huset inreddes till tjärkokeri. Fasaden är oputsad. Huvudingången till byggnaden låg i husets södra fasad och kan ses i delen utanför muren. Huvudingången är numera igenmurad. Ingång till huset första våning har också funnits på insidan och där fanns också ingången till källaren. Dörren på sydvästra sidan och dörren till källaren har haft tegelskodd omfattning. Öppningen på insidan högst upp kan ha varit lastport till packhuset. Byggnaden nås numera genom en enkel bräddörr framför ingången till huset första våning.

Den till torn förstärkt byggnaden och muren intill raserades kanske 1449 då Erik av Pommern sköt med kanoner från Visborgs slott mot den svenska hären. Hären hade slagit läger intill den närbelägna S:t Mikaels kyrka. Enligt samtida uppgifter skall många av de svenska krigarna ha stupat. Kyrkan ödelades då till stora delar och även muren kan ha fått omfattande skador.