Stor Christin

(T44). Marktornet Stor Cristin finns i Östermur mellan Tjärkokeriet och Kajsarn. Det är ett stort och ståtligt torn, som dock tills vidare saknar historia. Tornet är det sista av marktornen på en grupp av 15 torn som uppfördes efter det att porttornen byggts. Det borde ha uppförts i början på 1300-talet. Tornet hade säkert en stor försvarsförmåga genom sin placering, höjd och storlek. Namnet härstammar troligen från medeltiden. På en karta från 1690-talet kallas även tomten intill tornet för Stor Cristin.