Bastion

(T45). Strax söder om marktornet Stor Cristin byggdes en bastion längs muren 1711-1712. Bastion är namnet på ett ofta spetsigt försvarsverk som utgör en framskjuten del av fästningsvallen. Vid byggandet av Bastionen tog man sten från muren. Man vet inte säkert om byggandet fullföljdes, men fortfarande kan man se spår av vallarna intill muren. Vallarna är numera är gräsbevuxna.

De låga gräsbevuxna kullarna är rester efter Bastionen som byggdes i början på 1700-talet. Bild från Visby stadsmur.
De låga gräsbevuxna kullarna är rester efter Bastionen som byggdes i början på 1700-talet. Bild från Visby stadsmur.

Muren har på sträckan här vid den påbörjade Bastionen hotas flera gånger. År 1891 ansökte stadens styrande hos Kungl. Vitterhetsakademien om att få ta upp en genomfart till Södra Murgatan. Och samma förfrågan ställdes 1980 men lyckligtvis utan bifall vid båda förfrågningarna.