Skansporten

(T57). Skansporten är ingen port utan en öppning i muren som togs upp år 1879. Namnet kommer från den intill liggande bastionen Skansen Havsfrun som byggdes 1712. Orsaken till öppningen var att man ville underlätta kommunikationen mellan innerstaden och den nya bebyggelsen utanför Södermur, det som tidigare kallades Södra byrummet. Men det fanns också en försvarsorsak till öppningen, nämligen att man ville kunna rycka ut med det hästanspända artilleriet som fanns vid Södertorg. Skansporten är numera tillåten för biltrafik.

Under muren vid Skansporten finns spår efter en kalkugn från 1200-talet. Det finns orsak att tro att det funnits en port i Gamla muren här, som infart till staden för resande söderifrån. Detta eftersom man inte funnit någon gammal port i muren där Söderport byggdes. Annars skulle det inte funnits någon möjlighet att söderifrån tas sig in i staden från tiden när Gamla muren byggdes omkring 1280-1288, till det att Söderport uppfördes i början på 1300-talet. En infart här var också den bästa vägen för att från söder ta sig ner till Gamla hamnen och Rolandstorget via de gamla gatorna, som nu har namnen Visborgsgatan, Mellangatan, Kilgränd och Strandgatan.

Skansporten som öppnades upp 1879. Till vänster syns en del av Skansen Hafsfrun.