Sadeltorn 56

(T56). Sadeltorn 56 fanns tidigare i Södermur mellan Store Henrik och nuvarande Skansporten. Tornen i Södermur uppfördes sannolikt samtidigt som den Gamla muren förhöjdes på denna sträcka, d.v.s. i slutet av 1300-talets första hälft. Muren på sträckan mellan Store Henrik och Skansporten består av ett lägre parti, förmodligen har övre delen rasat samtidigt med sadeltornet, tidpunkten är dock okänd.