Store Henrik

(T55). Store Henrik även kallad Storhenrik är ett marktorn som ligger i Södermur strax öster om Skansporten. Sannolikt kommer delen i namnet Stor från att tornet är stort, men varför det också kallas Henrik är inte känt. Något speciellt borde det vara med namnet Henrik eftersom Sankt Göransporten i Nordermur tidigare kallades Andre Långe Henrik och att det också finns ett torn som kallas Långe Henrik. Store Henrik har även kallats Lilla Kruttornet. I övrigt är Store Henrik likt Grå Gåsen så att samma text kan upprepas som för Grå Gåsen.

Tornet är till ytan ett stort torn och har huvudsakligen används som försvarstorn. Det uppfördes samtidigt med byggandet av den Gamla murens södra del vilket borde ha varit omkring 1280-1288. Grå Gåsen, liksom Store Henrik är alltså äldre än tornen i Nordermur och Östermur. Men de är också lägre, 12-13 meter höga, jämfört med övriga torn som har höjden 16-23 meter. Att marktornen i Södermur byggdes samtidigt som Gamla muren framgår av murförbandens utseenden. Till skillnad från de flesta övriga torn i muren sträcker sig tornet med sina sidomurar även innanför murens insida. Södra muren skiljer sig från övriga delar av muren genom att den gamla murens skyttegång har två utkragade stenar utanför murlivet. Man nådde marktornens övre våningar via väktargångarna och in genom de rundbågiga portarna högre upp i tornens sida. Marktornen i Södermur har i likhet med många andra torn varit öppna inåt staden.

Under åren 1726-1887 använde Kronan området innanför stadsmuren vid Södertorg som exercisplats och artillerigård. Tornet byggdes då om till förråd.

Store Henrik från insidan muren. Ingången till tornet fick ske från väktargången och in genom den rundbågiga porten en bit upp i tornet. Bild från Visby stadsmur.

Vid uppförandet av den gamla låga muren byggdes först inga torn i muren, men när fullbordandet av Gamla muren närmade sig tycktes det som man började tänka om. Det kan också ha varit så att man medvetet väntat med uppförande av tornen för att snabbare bygga färdigt den Gamla muren. Som första torn (efter Kruttornet) uppfördes Kajsarn samtidigt med att den gamla muren byggdes och så gjordes det även för Grå Gåsen och Store Henrik. Ytterligare ett torn som troligtvis byggdes samtidigt med Gamla muren var Segeltornet. Alla dess fyra torn är ganska lika i sin form, kompakta och låga, till skillnad mot senare byggda torn som är smäckrare.  Efter Kruttornet är dessa fyra torn alltså de äldsta tornen i muren, uppförda omkring 1280-1288.

Södermur och Store Henrik, även kallad Lilla Kruttornet. Bild från Visby stadsmur.
Kolla alternativ text
Södermur med Store Henrik från vänster, Sadeltorn 54, Grå Gåsen, Sadeltorn 52 och Söderport. Teckning av P.A. Säve 1850. Visby förr i tiden. ATA.