Smörasken

(T20). Smörasken är namnet på en s.k. kaponjär (även kaponniär) som är en utbyggnad av muren utanför ett torn för att bättre möjliggöra skjutning längs muren och besvara flankeringseld. Kaponjären har förbindelse med tornet intill genom en större öppning i tornets vägg. Smörasken byggdes under 1500-talet liksom ytterligare en kaponjär, Sparbössan. Namnet Smörasken finns angivet på en karta över Visby från år 1723.

Man ansåg att Östermur behövdes förstärkas på 1500-talet när eldvapen började ersätta armborsten. Tydligen gick det trögt med förstärkningsarbetena, för det kom ett kungligt brev 1556 som påbjöd ”runddelarnas fullbordande”. Kaponjärerna är byggda som halvrunda befästningar som skjuter ut från muren. Det övre partiet av tornet vid kaponjären hade rivits, vilket kan ha skett i samband med att kaponjären byggdes. Här möttes två skilda epokers krigskonst; armborst och eldvapen. Armborstskyttar kunde bevaka murens höga, otillgängliga krön, medan krigare med eldvapen gjorde muren mera sårbar och därmed påskyndade att kaponjärerna uppfördes. Kaponjärerna möjliggjorde flankbeskjutning längs muren med kanoner. Kaponjärerna var byggda i tre etager, en låg källarvåning samt därutöver två batteridäck. Porten som finns i marktornets fasad användes som passage in till Smörasken.

Smörasken, foto från norr. Det gallerförsedda hålet i tornet var förbindelsen in till kaponjären.