Sadeltorn 19

(T19). Sadeltorn nr 19 finns i Östermur strax norr om Smörasken. Sadeltornet uppfördes i anslutning till att muren förhöjdes vilket skedde under perioden början av 1300-talet till 1350.