Marktorn 18

(T18). Marktorn nr 18 finns i Östermur strax söder om Mynthuset. Tornet sakar namn och tillhör den grupp av 15 torn som uppfördes efter det att den äldsta delen av Landmuren var färdigbyggd. Denna grupp av torn uppfördes under slutet av 1200-talet.

Marktorn 18 och Mynthuset liksom muren mellan dessa torn är byggda direkt på det kala berget och har strategiskt anpassats till terrängen och överbryggar på ett elegant sätt nivåskillnaderna. På 1890-talet höll denna del av muren på att rasa men några år senare, 1901, räddades muren genom att man tog ner den förhöjda delen av muren och återställde den gamla muren utseende med tinnar, skyttespringor och inbyggd väktargång.

Marktorn 18, till vänster, och Mynthuset. För sträckan av muren mellan dessa torn tog man 1901 ner den förhöjda muren för att visa den Gamla murens utseeende med tinnar som har skyttespringor. Bild från Visby stadsmur.