Sparbössan

(T29). Sparbössan ligger i Östermur strax söder om Dalmansporten. Sparbössan är en s.k. kaponjär (alt. stavning kaponniär) d.v.s. en utskjutande rundformad del från muren, från vilken man vill komma åt att skjuta längs med muren, s.k. flankeld. Namnet Sparbössan anknyter till kaponjären vad beträffar formen som liknar en gammal sparbössa. Kaponjären är byggd under 1500-talet liksom den andra kaponjären Smörasken, som finns i Östergravar lite längre norrut.

För att få en förbindelse med intilliggande torn in till Sparbössan togs en öppning upp genom en arkadbåge i muren. Sparbössan har haft minst två våningar men den saknar tak. Sparbössan har med sitt läge utanför muren utgjort ett gott försvar.

På 1830-talet anlades på Sparbössans södra sida en skjutbana som tillhörde Gotlands Skarpskytte- och jägargille. Kaponjären kom att fungera som skjutvall ända fram till 1900. Framför kaponjären ställdes måltavlor upp vilka var av målat gjutjärn tillverkade vid Otters gjuteri. Man kan ännu se skottskador i murverket. Riksantikvarien anmärkte 1885 att stadsmuren genom skjutningen tagit skada, varför Gillet förpliktigaste att laga skadorna. När schaktarbeten utfördes vid byggandet av skjutbanan fyllde man upp vallgraven och schaktade då bort end del grus och stenar som låg intill muren. Murens grund kom att försvagas på den näraliggande sträckan och två sadeltorn hotade att rasa. Sadeltornen räddades genom att man stöttade upp dem med järnrör.