Sadeltorn 31

(T31). Sadeltorn nr 31 finns i Östermur söder om Sparbössan. Tornet saknar namn och tillhör den grupp av torn som uppfördes i samband med att muren förhöjdes under början av 1300-talet. Under mitten av 1800-talet hotade tornet att rasa beroende på att man schaktat bort stenar och grus alldeles intill muren, när en skjutbana anlades i Östergravar under 1830-talet. År 1867 räddades sannolikt tornet för att till sist rasa genom att stöttor av gjutjärn sattes upp. Det var genom F.W. Scholanders ingripande som stöttorna kom på plats.

Ett ras inträffande emellertid strax söder om Sadeltorn 31 (se foto). P.A Säve hade tidigare gjort flera framställningar till staden styrande om att göra förebyggande åtgärder, eftersom murkrönet lutande 16 tum över lodlinjen. Ingenting gjordes med följd att muren rasade den 27 september 1871. Som tur var hade sadeltornen då redan fått stöd.

Sadeltorn 31 och raset intill sadeltornet som inträffande 1871. Bild från Visby stadsmur.
Sadeltorn 31, Sparbössan och Dalmanstornet.