Tranhustornet

(T11). Tranhustornet är ett marktorn i muren öster om Lübeckerbräschen. På en karta från mitten av 1700-talet framgår att tornet användes för trankokning, därav namnet. Tornet uppfördes i slutet av 1290-talet.

Tranhustornet (The Fish Oil Tower) in the Ringmur (City Wall), Visby, Sweden
Tranhustornet (The Fish Oil Tower) in the Ringmur (City Wall), Visby, Sweden

Tranhustornet finns i Nordermur öster om Lüberckerbräschen. När den gamla låga muren byggts färdig omkring 1288 började man bygga marktornen. De första tornen byggdes omkring 1285-1295 och därefter byggdes sannolikt marktornen i Nordermur, som alltså borde vara byggda i slutet av 1290-talet. På en karta från mitten av 1700-talet framgår det att Tranhustornet använts för trankokning, vilket har givit tornet dess namn. Tornet har ingen vägg på insidan, vilket många av de enklare marktornen saknar. Förmodligen hade tornet fem våningar, som de flesta andra marktornen, och med bjälklagen gjorda av trä. Tranhustornet är ungefär 17 meter högt. Tranhustornet har inte givit namn till Tranhusgatan, som man kan tro. Tranhusgatan, som sträcker sig från S:t Hansgatan norra del och fram till Nordermur nära Tranhustornet har fått sitt namn efter ett tranhus som låg där Tranhusgatan senare kom att anläggas.

I muren syns rester av ett gammalt hus som fanns innan muren byggdes. Huset byggdes först samman med muren och sedan revs de partier som inte utnyttjades. Bilden visar parti i Nordermur vid Tranhusgatans norr del. Bilden är från Visby stadsmur.

En del hus som redan fanns när muren byggdes fick stå kvar som tillfälliga stödjepunkter. När muren var färdigbyggd revs de delar som inte passade in med muren eller ansågs vara för klena. Öster om Tranhustornet syns rester av ett stenhus som är äldre än muren. Huset som man tror var ett bostadshus eller varumagasin hade två rum, varav det ena hade eldstad. Här har man sparat endast sydsidan av huset som en del av muren medan resten har rivits. Den sparade husmuren har sedan förstärkts så att den fick ungefär samma utseende som omgivande delar av muren.

Transhustornet från insidan.
Vägen från Norderport till Silverhättan. Akvarell från 1840-talet av okänd konstnär. Bild från Visby stadsmur.
Nordemurs västra del. Från vänster syns Tranhustornet, Vallgravstornet, Långe Henrik, Lübeckerbräschen och Snäckgärdsporten. Nedanför Lübeckerbräschen skymtar rasmassorna från sadeltornet och muren. Foto från 1870. Bild från Visby förr i tiden.