Huset Sankt Hansgatan 41

(B5). Ett välbevarat packhus finns på S:t Hansgatan 41 i hörnet mot Funcks gränd. Det är troligen uppfört omkring år 1240. Packhuset är byggt med en välvd högkällare i två plan och två magasinsvåningar. Huset var sannolikt genom ett valvhus sammanbyggt redan vid uppförandet med ett mindre trapphus på andra sidan S:t Hansgatan som låg mellan gatan och den forna kyrkogårdsmuren runt S:t Lars kyrka. Valvhuset, som är en del av huvudbyggnaden, är ett av Visbys bäst bevarade stenhus från medeltiden. Byggnaden har fungerat som bostadshus sedan 1600-talet. Under 1900-talet har fastigheten utökat bostadsfunktionen med viss butiksverksamhet i bottenvåningen. I byggnaden låg tryckeriet för Visby första tidning, Wisby Tidning, som utkom med sitt första nummer den 1 augusti 1811.

Packhus S:t Hansgatan 41.
Packhus S:t Hansgatan 41.

Sankt Hansgatan 41 ligger i kvarteret Valvet 3. Det ursprungliga huset var ett packhus uppfört omkring 1240 enligt en dendrokronologisk datering. När befolkningen växte relativt snabbt under 1200-talet på grund av inflyttning av framförallt tyskar, behövdes flera hus i staden. Staden var förstås området innanför murarna och det blev tillåtet enligt Visbys stadslag från 1340 att bygga över gatan eller gränden om man ägde hus på båda sidor om gatan/gränden.

S:t Hansgatan 41. Teckning från norr mot valvhuset, där det framgår att det fanns en ingång under valvet från gatan även åt öster. Klocktornet på S:ta Katarinas kyrkoruin syns liksom byggnader tillhörande den Wendtska gården söder om S:t Lars kyrkoruin. Teckning av P. A. Säve.

Valvhuset
Valvhuset uppfördes förmodligen samtidigt som huvudbyggnaden. Att marken på båda sidor om Strandgatan med stor sannolikhet hade samma ägare stöds av det faktum att tomten med nr 120 låg på båda sidor om gatan enligt 1697 års karta, nuvarande kvarteret Valvet 3 på västra sidan och kvarteret S:t Lars 7 på den östra. Ett mindre hus eller åtminstone ett trapphus har sannolikt byggts samtidig som valvhuset som stöd för byggnaden på östra sidan. Det här valvhuset är kanske det bäst bevarade av de sex valvhus som finns kvar i staden.

S:t Hansgatan 41. Foto från söder. Fasaden är här ännu putsad. Skylten på hörnhuset talar om att här finns ett nykterhetskafé som innehas av H. Stenberg. Foto omkring 1925. Bild från Visby förr i tiden.

1600 – 1700-talet
Sedan 1600-talet har huset används som bostad. På 1700-talet fanns förutom huvudbyggnaden ett stall och ett brygghus på tomten. På 1760-talet erhöll ägaren till fastigheten ett infäste av resterna efter en av de gränder som tidigare gick genom kvarteret och där det fanns en brunn som var tillgänglig för allmänheten. I stort sett har tomtens utsträckning varit kontinuerlig sedan åtminstone 1600-talet. Fastighetens minimala gårdsrum är avgränsat från gaturummet och grannfastigheterna via murar. I muren mot Funcks gränd finns en ingångsport.

S:t Hansgatan 41. Wisby Tidning utkom 1811 som första tidning på Gotland.

Wisby Tidning
I början av 1800-talet tog Fredrik Gustaf Bagge med sig sitt tryckeri och flyttade till Visby. Han flyttade in i valvhuset S:t Hansgatan 41 och blev Gotlands första tidningsredaktör. Den första augusti 1811 utkom Wisby Tidning med sitt första nummer. Gotlänningarna hade fått vänta länge på sin tidning. Sveriges första tidning, Post och Inrikes Tidningar, kom redan 1645. Norrköpings Tidningar, som idag äger Gotlands Tidningar, grundades 1758 och är idag Sveriges äldsta ännu verksamma tidning, ja, en av de äldsta i hela världen. Öns präster, som ville trycka sina kungörelser, hade under 1780-1790-talet försökt få hit ett tryckeri men utan resultat.

Någon tidsslukande läsning var tidningen knappast. Den kom ut endast torsdagar med fyra sidor i ett format lite större än A5. Överst på första sidan kunde man läsa om vilka fartyg och skeppare som anlöpte Visby. Det fanns också lite kungörelser, en hel del utrikesnyheter men också lokala händelser. I öns allra första platsannons sökte en yngling arbete hos någon av stadens handlare och fältläkare Albom efterlyste linne till sjukvården. Skvaller om kända personer fanns förstås. Namnen på högre ståndspersoner, som reste med gotlandsbåtarna, förekom långt in på 1900-talet och upphörde först efter det att en välkänd visbybo rest med sin fru fast det visade sig att hon var hemma. Fredrik Bagge lämnade Visby redan efter ett år, men många andra nya tidningar började komma ut. Wisby Stifts Tidningar, Gothlands Läns Hushållnings Tidningar, Wisby Weckoblad och Wisby Lördagsblad började komma ut vid den här tiden. Wisby Tidning las ner 1825, men ersattes av Wisby Argus.

S:t Hansgatan 41, valvhuset.
S:t Hansgatan 41. Västra entrén.

Bryggare Wedin
År 1885 köpte bryggare Anders Lorenz Wedin (1870-1932) fastigheten och bosatte sig där. Wedin hade successivt byggt ut sin verksamhet över hela kvarteret och även norrut, nuvarande adresserna S:t Hansgatan 43 och 45, ingick också i bryggeriets lokaler. Här tillverkades 4000 hl porter och öl samt 2500 hl svagdricka per år.

S:t Hansgatan 41. Foto från norr. Till höger på S:t Hansgatans västra sida låg bryggare Wedins lokaler för bryggeriet med omkring 29 anställda.

1900 – 2000-talet
Under 1900-talet har fastigheten utökat bostadsfunktionen med viss butiksverksamhet i bottenvåningen. Ursprungligen var byggnaden säkert oputsad som alla andra medeltida byggnader, men huset fasader hade blivit belagda med puts under någon tidsperiod, men under slutet av 1950-talet togs putsen bort. Torsten Ivan Engström född 1901 köpte fastigheten1928 förmodligen av bryggare Wedin. När Engström dog 1940 ärvde hans mor Ebba Eugenia Matilda Engström (1871-1964) fastigheten. Hon bedrev hattaffär i husets bottenvåning, och på somrarna hade hon en servering i trädgården, som tillhörde fastigheten och låg vid sidan om S:t Lars. Uppgifterna om familjen Engström kommer från Claes Tegnelius vars gammelmormor var Ebba Engström.

Sankt Hansgatan 41, rum för samvaro.

Sankt Hansgatan 41. Ett av nio sovrum.

Huset har byggts om invändigt, moderniserat och hyrs nu ut till turister. I byggnaden finns 9 sovrum, 2 sällskapsrum samt kök. Ett av sovrummet har varit godisbutik vid inspelningen av Pippi Långstrump med Tommy och Annika. En möblerad trädgård med S:t Lars ruin som tomtgräns tillhör fastigheten. Här lär Karl XII ha vistas på somrarna och då låg det en krog alldeles intill.