Johan Målares hus

(B8). Johan Målares hus ligger mitt emot domkyrkan vid Ryska Gränd. Byggnaden uppfördes sannolikt under 1200-talet och användes förmodligen då som bostad. Huset köptes 1661 av målaren och konstnären Johan Bartsch. Det är hans namn som givit namn åt huset. Johans konstverk kan ses bl.a. i Gamla Residenset och Burmeisterska huset. Johans son, Johan Bartsch d.y., övertog huset efter sin far och bodde kvar här till 1681. Ursprungligen bestod nuvarande hus av två separata hus som byggdes samman under 1700-talet. Huset är idag inrett som ett värdshus med 6 dubbelrum samt kök och vinkällare.

Johan Målares Hus.
Johan Målares Hus.

Johan Målares hus ligger vid kyrktrappan, kvarteret S:ta Maria 37 med adressen Ryska Gränd 22. Byggnaden bestod ursprungligen av två hus uppförda på 1200-talet som senare byggdes samman. Det västra har två kryssvalv i bottenvåningen och en vindsvåning, medan det östra är ett tornhus med tunnvalv över bottenvåningen och två övervåningar. Husen har troligen används som bostadshus hela tiden. Johan Bartsch den äldre köpte byggnaden 1661, Till fastigheten hörde en kålgård som låg under klinten på nuvarande kyrkogård. Där odlade familjen sina grönsaker, körsbär och rosor.

Väggmålningar i Visby, utförd av Johan Bartsch d.ä. omkring 1650.

Johan Barsch den äldre
På Gotland verkade tre generationer Bartsch som konstnärer och kyrkomålare. Johan Barsch d.ä. hade sannolikt tyskt ursprung och kan spåras tidigast i Visby 1648, då han utförde målningar på övervåningen i Gamla Residenset. På 1650-1660-talet utförde han målningar i Burmeisterska huset och i Langeska huset 1655. Han utförde även flera arbeten i de gotländska kyrkorna, bland annat en altartavla i Fole kyrka 1655, predikstol i Alskog 1662 samt ett epitafium över prosten och riksdagsmannen Ericus Petreaus i Gothems kyrka. Johan hade 1661 fått så pass bra ekonomi att han kunde köpa huset vid kyrktrappan, efter att hyrt huset i många år, det hus som vi nu kallar Johan Målares hus. Vi vet inte så mycket om Johan, men känt är att han betalt skatt för slakt av en ko och två får 1650. Han var gift med Gunilla som födde minst två barn. Johan d.ä. dog 1666.

Alskogs kyrka, predikstol målad av Johan Bartsch d.ä. 1662.
Sproge kyrka, altartavla målad av Johan Bartsch d.y. 1669.

Johan Barsch den yngre
Johan Bartsch den yngre föddes omkring 1645 och var son till Johan d.ä. Förmodligen gick han i lära hos fadern men han studerade antagligen även måleri på annat håll. Han bodde kvar i det av fadern inköpta huset, Johan Målare hus, fram till 1681, innan han köpte en fastighet vid S:t Hansgatan11, där Riksbanken senare uppfördes. Mycket lite är känt av hans verksamhet men dokumentation finns om 15 arbeten som han utfört i gotländska landsbygdskyrkor. Han utförde en altaruppsats för Havdems kyrka 1667 och Sproge 1669. Av hans verk är de flesta förstörda. År 1688 målade han en sal i biskopsgården och 1673 en stuga i Kaplandsgården. Bevarade är däremot hans målningar i Sävehuset. Från hans fastighet, som bestod av tre sammanbygga hus, vid S:t Hansgatan har Gotlands Fornsal tillvaratagit målningarna innan två av husen revs 1934. Johan d.y. dog 1703.

Rasmus Barsch
Den tredje generationen Bartsch som konstnärer var Rasmus Bartsch född 1671. Han var alltså son till Johan d.y. När hans äldre bror dog i unga år förväntades Rasmus ta över faderns målarverkstad. Vid 17 års ålder sattes han i lära hos Petter Lindhult i Stockholm. Senast 1694 var ha åter på Gotland. Hans äldsta kända måleriarbeten utförde han i långhustaket i Alva kyrka. Arbeten av honom återfinns i tolv kyrkor på Gotland. Till skillnad från sin far och farfar bosatte han sig på den gotländska landsbygden och återfinns 1698-1703 bosatt i Liffedarve, Eskelhem. Rasmus Bartsch dog troligen i pestepidemin 1710-1712 som då härjade på Gotland.

Hindrich Möller
Johan Målares hus ägdes år 1697 av Hindrich Möller, som troligen köpte huset 1681 av Johan Bartsch d.y. Att Hindrich ägde huset 1697 fram går av att han detta år processade med staden om en allmän brunn. Brunnen kom att kallas Möllers brunn ända in på 1800-talet. Brunnen användes av de boende på Klinten. Sannolikt var det under 1700-talet som de två huskropparna byggdes samman i Målares hus.

Cedergrens Kakelfabrik
Under 1800-talet fanns Cedergrens Kakelfabrik på fastigheten söder om Målares hus. Fabriken var en av de största tillverkarna av kakelugnar på Gotland. Sannolikt ingick Johan Målares hus i fabrikens verksamhet som kontor eller bostad.

Johan Målares hus. Foto omking 1900. Bild från Gamla Wisbyminnen.
Ryska Gränd sedd från norr. Trappan leder upp till vinden på Johan Målares hus. Under trappan finns ingången till valvrummet. Foto 1909. Bild från Viby förr.
Johan Målares Hus och kyrktrappan.

1900-talet
Johan Målare hus inköptes av Gotlands Fornvänner under 1940-talet. Stora ombyggnader gjordes under 1960-talet, då flera fönsteröppningar igensattes och den invändiga planlösningen ändrades. Fasadens försågs med nya material för att ge byggnaden ett mera ursprungligt utseende. Vid restaureringen iakttogs fragment av dekorativ målning på kalkputsen liknande målningarna i Gamla Residenset och Burmeisterska huset. Johan Målares hus utnyttjades under många år som sommarbostad för gästande vetenskapsmän. Gotlands Fornvänner sålde huset till Byggnadshyttan 1996, som också utförde renoveringsarbeten på byggnaden. Planerna med köpet var att hyra ut det till studenter på Högskolan, men intresset från detta håll var lågt och i stället kom det att hyras ut till sjukvården. Bottenvåningen i den låga byggnaden utnyttjades som ett kunskapscenter för byggnadsvård med en permanent byggnadsutställning, medan de övre planen inrymde bostäder.

Johan Målares Hus, utsikt från balkongen
Johan Målares Hus, köket.
Johan Målares Hus, vinkällaren.

Wärdshuset Johan Målares hus
Efter 15 år som förvaltare av Johan Målares hus bestämde sig Byggnadshyttan att sälja huset 2012 för ett begärt utgångspris på 5,5 miljoner. Köpare blev Patrik Rees som tillsammans med sin fru Kerstin. Efter omfattande ombyggnader har de via sitt bolag Johan Målares Hus AB drivit verksamheten som ett eventprojekt med vinkällare och servering för sällskap under valven och uthyrning av hotellrum med sex dubbelrum i de övre våningarna. På senare tid har ytterligare två personer gått in i företaget, men man har efter en tid beslutat att sälja verksamheten under hösten 2019.

Kungligt besök
Under ett besök av Kung Carl Gustaf under början av oktober 2018 hade Länsstyrelsen abonnerat Johan Målares hus som ett hemligt ställe för lunch åt Kungen och hans följe. Till lunchen som avnjöts i vinkällaren bjöds bl.a. på gotländsk piggvar, butte, till förrätt och lammsadel med potatisplättar till varmrätt.

Johan Målares Hus, aftonrodnad.

Johan Målares hus läggs ut till försäljning med ett utgångsbud om 19,5 milj. och under början av år 2020 är det klart med den nya ägare som är fastighetsbolaget Klövern AB.