Ljungbergska huset

(B10). Ljungbergska huset ligger på S:t Hansgatan mittemot Gotlands konstmuseum (tidigare S:t Hansskolan). Huset är ett mindre packhus, som är bevarat i full höjd med trappgavel i väster. Huset har sannolikt byggts under 1200-talet. Det består av en källare och fyra våningar ovan mark. Lastportar och ljusöppningar till de två översta magasinsvåningarna är bevarade. Namnet kommer från ägaren N. P. Ljungberg som ägde huset under en period på 1800-talet

Ljungbergska huset. Huset med trapphusgavel.
Ljungbergska huset. Huset med trapphusgavel.

Ljungbergska huset ligger i kvarteret Kapellet 5, S:t Hansgatan 28. Huset är ett välbevarat medeltida packhus sannolikt från 1200-talet. Den äldsta byggnadskroppen ligger med sin västra trapphusgavel mot S:t Hansgatan och består av en källare och två våningsplan samt två magasinsplan. De två magasinplanens fasader med lastportar, hissbom och ljusöppningar är välbevarade. Sammanbyggt med trappgavelhuset och tillhörande fastigheten finns två byggnadskroppar byggda som ett vinkelhus, där längan i väster mot S:t Hansgatan är den äldsta delen med medeltida murverk i okänd omfattning och den andra delen mot söder vid Hamburgergränd är uppförd omkring 1850.

Ljungbergska huset. Huset med trapphusgavel.
Ljungbergska huset. Den äldre byggnadskroppen av vinkelhuset som ligger mot S:t Hansgatan.
Ljungbergska huset. Den yngre byggnadskroppen av vinkelhuset som ligger mot Hamburgergränd.

1800-talet
Huset ägdes i början av 1800-talet av konsul Abraham Kahl, avliden 1817. Efter honom inköptes huset av bryggaren N. P. Ljungberg, som alltså har givit namn åt huset. Enligt icke bekräftade uppgifter kan det vara så att det var Ljungberg som byggde den östra byggnadskroppen mot Hamburgergränd. Förmodligen köpte handlanden Ludwig Herliz byggnaden omkring 1860 och innehade den till sin död 1878. Omkring 1895 fanns A. Wahlgrens butik och skomakeri i trappgavelhuset. Han var en av de första att saluföra fabriksgjorda skor i Visby. Under ungefär samma tidsperiod hade Fredrik Wallin sin tobakshandel i den sydöstra delen.

Ljungbergska huset syns till höger med trapphusgaveln och strax intill t.h. den äldre byggnadskroppen av vinkelhuset. Huset i mitten är Säveska huset. Huset norr därom var Ahlbergska huset som revs 1859 och huset längst t.v. ägdes av dr H. Andreé, även det rivet 1859. Teckning av P. A. Säve 1846. Bild från Visby förr i tiden.
Ljungbergska huset. Skomakare A Wahlgrens Butik och Skomakeri. Hans verksamhet flyttade senare söderut till S:t Hansgatan 26. Foto omkring 1895. Bild från Visby förr.
Ljungbergska huset. Fredrik Wallins tobakshandell i vinkelhuset intill , delen mot S:t Hansgatan. Foto 1895. Bild från Visby förr i tiden.
Ljungbergska huset. Foto omkring 1900 taget från norr. Bild från Gamla Wisbyminnen.

1900-talet
Omkring 1930 och många år framåt fanns Lalla Gistedts Damfrisering i trappgavelhuset. Valhalla Speceriaffär fanns omkring 1930-talet i den sydöstra byggnaden. Andra ägare som nämnts är Wulfcrona.

Ljungbergska huset. Affärer som syn på bilden är från vänster, en specialaffär för underkläder, Lalla Gistedts Damfrisering och Valhalla Speceriaffär. Under den övre lastporten kan ännu ses bomhålen efter den träbrygga som under medeltiden funnits på fasaden. Foto omkring 1930. Bild från Visby förr i tiden.
Ljungbergska huset. Fastigheten S:t Hansgatan 28 sedd från gårssidan. I prånget mellen husen gick förr en gårdsinkörsel. Foto 1920-talet. Bild från Visby förr i tiden.