Östermur

Östermur uppfördes sannolikt som en fortsättning på byggandet av Nordermur, d.v.s. sannolikt under perioden 1270- 1280. Östermur omfattar muren från Norderport i norr fram till Söderport i syd. Liksom Nordermur uppfördes den först med en lägre höjd av 5,5-6 meter med några portar direkt i muren, den s.k. Gamla muren. Senare förstärktes muren genom att några portar försågs med torn. Det första tornet som uppfördes i Gamla muren var Kajsarn. Österport uppfördes tidigast 1286 och därefter uppfördes de övriga marktornen omkring 1290 -1300. Under första hälften av 1300-talet höjdes muren med 2,5-5 meter. Östermur omfattar 14 marktorn, och 6 bevarade sadeltorn samt 5 portar. Ännu 1850 var Östermur ganska intakt, men under senare hälften av 1800-talet inträffade flera ras.

Östermur
Östermur
Östermur från Mynthuset och fram till Dalmanstornet är ett av de bäst bevarade avsnitten av muren. Sprickbildningar och ras på många delar av muren är oftast förorsakade av bristfällig grundläggning. Den här delen av muren ligger dock direkt på berggrunden. Foto omkring 1895. Bild från Visby förr tiden