Sadeltorn 14

(T14). Sadeltorn 14 finns inte längre. Det låg i Nordermur mellan S:t Göransporten och Långa Lisa och rasade 1822. Sadeltornet uppfördes under början av 1300-talet i anslutning till att muren förhöjdes. Sten från sadeltornet användes bl.a. till DBV:s skolhus på Klinten. Bilden visar murfallet där sadeltornet fanns.

Murfallet där Sadeltorn 14 funnits.
Murfallet där Sadeltorn 14 funnits.