Intressanta byggnader i Visby

Byggnader intressanta av historiska eller av funktionella skäl finns beskrivna under denna meny. Indelningen är gjord utifrån årtal då byggnaden uppfördes. Många av byggnaderna har dock under åren byggts om i flera omgångar, men året för uppförande utgår från de äldsta bevarade delarna. En stor osäkerhet finns förstås för många av de medeltida byggnaderna.

Kapitlet för Byggnader är under arbete.

 • Klintska huset

  Klintska huset

  (B21). Klintska huset ligger vid Strandgatan mittemot Clarion Hotel Wisby. Byggnaden, som är ett stenhus, är ett av de största bevarade medeltida husen i Visby. Det är ett packhus uppfört…

  Läs mer
 • Kronstallet

  Kronstallet

  (B22). Kronstallet kallas det hus som ligger med sin ståtliga västra gavel mot Kilgränd. Huset är ett stenhus och var ursprungligen ett packhus. Det är uppfört på 1300-talet eller 1400-talet.…

  Läs mer
 • Wisborgs slott

  Wisborgs slott

  (B23). Wisborgs slott låg i sydöstra delen av Visby alldeles ovanför Slottshamnen. Slottet började byggas under början av 1400-talet. Det uppfördes intill ringmuren, så att muren kunde utnyttjas som slottsmur…

  Läs mer
 • Rådhuset vid Stora Torget

  Rådhuset vid Stora Torget

  (B24). Rådhuset vid Stora Torget uppfördes under början av 1400-talet. Det ersatte det tidigare Rådhuset (Vinhuset, Kalvskinnshuset), där borgarsalen hade används som Rådhus. Placeringen av det nya rådhuset avspeglar hur…

  Läs mer
 • Gottvaldska huset

  Gottvaldska huset

  (B25). Det pepparkaksliknande lilla huset som ligger vid Strandgatan 9 i Burmeisterska trädgården kallas Gottvaldska huset. Det uppfördes på 1500-talet på en annan plats, nämligen vid S:t Hansgatan 11, där…

  Läs mer
 • Gamla Residenset

  Gamla Residenset

  (B26). Gamla Residenset ligger vid Strandgatan mitt emot Clarion Hotell Wisby . Byggnaden uppfördes 1647-1649 som provisoriskt residens åt landshövding Åke Hansson Ulfsparre, som var öns förste svenske landshövding. Gotland…

  Läs mer
 • Burmeisterska huset

  Burmeisterska huset

  (B27). Burmeisterska huset ligger vid Donnersplan i hörnet av Strandgatan och Donnersgatan. Byggnaden uppfördes under åren 1652-1654 av köpmannen Hans Burmeister inflyttad från Lübeck omkring 1650. Huvudbyggnaden är knuttimrad med…

  Läs mer
 • Rådhuset nr 3

  Rådhuset nr 3

  (B28). Visby behövde ett nytt rådhus efter det att det gamla rådhuset vid Stora Torget revs i under slutet av 1600-talet. Det dröjde många år innan staden hade råd att…

  Läs mer
 • Residenset

  Residenset

  (B29). Residenset, även länsresidenset, kallas den långa byggnad som ligger vid början av Strandgatan med adress Strandgatan 1. Byggnaden inrymmer bostad och representationslokaler för landshövdingen på Gotland. Delar av huset…

  Läs mer
 • Gotlands konstmuseum

  Gotlands konstmuseum

  (B30). Gotlands Konstmuseum ligger vid S:t Hansgatan 21. Byggnaden är dock från början en skola. Den uppfördes under åren 1847-1848 som Visbys första folkskola, kallad S:t Hansskolan. Skolan byggdes i…

  Läs mer
 • Sankt Hansskolan/Läroverket

  Sankt Hansskolan/Läroverket

  (B31). S:t Hansskolan ligger vid S:t Hansgatan centralt i den gamla staden. Byggnaden uppfördes redan från början som en skolbyggnad. Byggnaden ritades av Fredrik Wilhelm Scholander 1854 och år 1859…

  Läs mer
 • Sjumastaren

  Sjumastaren

  Fängelset i Visby togs i bruk 1859 och byggdes intill Visby hamn med adressen Skeppsbron 1. Det kom att kallas Sjumastaren. Det ersatte det lilla fängelset som fanns i Kajsartornet.…

  Läs mer
 • Visby Högskola/Maltfabriken

  Visby Högskola/Maltfabriken

  Högskolan på Gotland etablerades år 1998 med säte i Visby hamn i dem gamla maltfabriken, Gotlands Maltfabrik, adress Cremérgatan 3. Högskolan var då en självständig statlig högskola med omkring 2400…

  Läs mer
 • Rindi -kårhuset

  Rindi -kårhuset

  År 1912 beslutade stadsfullmäktige i Visby att staden skulle få ett badhus, ett varmbadhus. Det kom att placeras i nuvarande Almedalens inre del med dagen adress Tage Cervins gata 1.…

  Läs mer
 • Kallbadhuset/Kallis

  Kallbadhuset/Kallis

  År 1912 uppfördes den byggnad vid havet mellan Almedalen och Visby hamn som fick namnet Visby Havsbad. Byggnaden ersatte ett tidigare badhus som låg längre söderut på holmen. Byggnanden och…

  Läs mer
 • Almedalsbiblioteket

  Almedalsbiblioteket

  Almedalsbiblioteket är ett av relativt få nyuppförda byggnader i det gamla Visby på senare tid. Biblioteket uppfördes under åren 2000-2001 och invigdes den 22 september 2001. Byggnaden ligger vid Almedalen…

  Läs mer
 • Länsteatern/Missionskyrkan

  Länsteatern/Missionskyrkan

  Länsteatern har sina lokaler på Bredgatan 10 i den byggnad som tidigare var Missionskyrka. Länsteatern på Gotland bildades 1995 genom att den tidigare fria teatergruppen Bryggeriteatern fick uppdraget att bilda…

  Läs mer
 • Wisby Strand

  Wisby Strand

  Liksom Almedalsbiblioteket är Wisby Strand ett av relativt få nyuppförda byggnader på senare tid i det gamla Wisby. Wisby Strand är en konferensanläggning som ligger vid Almedalen med Almedalsbiblioteket på…

  Läs mer
 • Visby domkyrka
 • Vårdklockans kyrka

  Vårdklockans kyrka

  Vid slutet av Adelsgatan ligger kyrkan med det trevliga och ansvarstyngda namnet Vårdklockans kyrka med adress Adelsgatan 43-45. Kyrkan är verkligen strategiskt placerad strax ovanför Walles plats där de tidigare…

  Läs mer