Det bästa av Visby

Följ med på en promenad genom Hansastaden Visby och se de intressantaste och vackraste platserna i staden. Turen är författarens egen favoritväg och den vägen tar jag med gäster som besöker Visby och som vill se det bästa av staden.

Under promenaden presenteras platser och byggnader helt kort. I mån av tid och intresse kan man läsa mer om dessa genom länkar som finns i den här guiden. Ofta kan det var lämpligt att endast läsa den korta sammanfattningen fram till första bilden för varje länk för att inte låta promenaden ta allt för lång tid.

Använd gärna den karta som finns på hemsidan under promenaden.  Man kan då se en markör var man befinner sig, men då måste funktionen platsinfo vara satt som tillåten i mobilen.

Karta

Österport

Österport 
Vi startar promenaden vid Österport. Österport är ett av de äldsta tornen i ringmuren och uppfördes omkring 1286. Österport var infart från östra och centrala Gotland för besök i staden och för att handla eller sälja varor. Porten byggdes ursprungligen fem våningar hög och var försedd med en vacker spira, som förstördes vid en brand 1610. Övre delen av porten byggdes aldrig upp igen efterbranden. Läs mer om Österport.

Karta

Sväng åt höger innanför porten och gå en liten bit på Östra Tullgränd fram till Torngränd. Sväng vänster in på Torngränd. Där Torngränd slutar startar Trappgatan. Efter en kort sträcka på Trappgatan finns en liten utsiktsplats över staden.

Utsikt vid Finntrappan.

Fortsätt sedan fram till där Finntrappan ansluter. Här finns en fin vy mot Domkyrkan. (Finntrappan går ner mot Stora Torget). Fortsätt gatan fram till Nygatan och sväng vänster in på Nygatan, fortsätt sedan fram till Kyrkberget och den fina utsikten. På Kyrkberget fanns ännu på 1700-talet här en väderkvarn.

Johan Målares Hus.

Johan Målares hus 
En bit nerför Kyrktrappan mittemot Domkyrkan ligger Johan Målares Hus. Johan Målare hette Johan Bartsch och var en då känd målare och konstnär. Hans konstverk kan ses bl.a. i Burmeisterska huset. Han gjorde även en hel del arbeten i de gotländska kyrkorna. Huset är idag inrett som ett värdshus med 6 dubbelrum samt kök och vinkällare. Läs mer om Johan Målares hus.

Karta

Utsikt från Kyrkberget.

Visby Domkyrka 
För ett kort besök i kyrkan kan det vara värt att gå Kyrktrappan ner och upp, men finns annan tid är det bättre att ägna kyrkan ett separat besök vid senare tillfälle. I kyrkan finns en dopfunt från 1200-talet, ett vackert sandstensaltare från 1682 tillverkat i Burgsvik och inte minst glasmålningar i Swertingska kapellet (Stora kapellet) och mycket mera. Kapellet ligger direkt innanför huvudentrén.

Visby domkyrka, även S:ta Maria kyrka.

Visby Domkyrka, som även kallas Sankta Maria kyrka började byggas 1170 som gästkyrka för tyska handelsmän. År 1225 blev den invigd som församlingskyrka i Visby och år 1572 blev kyrkan Visby domkyrka då Visby stift bildades. Läs mer om Visby domkyrka.

Karta

Lämna Kyrkberget och fortsätt på Nygatan norrut, sväng in på Lancastergränd fram till Norra Murgatan.

Sväve 
Precis när man är framme vid Norra Murgatan finns strax till höger ett sadeltorn i muren, Sväve. Sadeltorn kallas de torn som är byggda hängande på muren, till skillnad från marktorn. Läs mer om Sväve.

Sadeltorent Sväve.

Visbys minsta hus, Norra Murgatan 38.
Ett av Klintens äldsta hus, Norra Murgatan 39.

Karta

Klinten 
Vandra åt vänster norrut på Norra Murgatan. Det här området kallas Klinten (egentligen norra Klinten). På Klinten var det länge åkermark, men på 1600-talet började Klinten bebyggas. Här bodde under lång tid de fattigaste i Visby, ja, det gällde faktiskt ända in på 1950-talet. Fattigdomen syns mycket väl på de små och låga byggnaderna. På senare tid har priserna rusat i höjden på fastigheterna här på Klinten. På Norra Murgatan 38 kan ni hitta Visbys minsta hus och på Norra Murgatan 39 finns ett av de äldsta husen på Klinten. Prislappen på det minsta huset lär ha varit omkring 2 miljoner när det såldes 2013 (hemligt pris). Det är inte svårt att förstå att Pippi Långstrump spelades in i Visby i den här pittoreska miljön. In genom Brunnsporten kom hon ridande och svängde norrut på Norra Murgatan för nya äventyr.

Norra Murgatan, södra delen.
Pippi på väg till Brunnsporten.

Brunnsporten 
Brist på vatten hos den fattiga befolkningen på Klinten gjorde att man sprängde en brunn utanför muren och tog upp en öppning i muren, 1868, genom vilken man kunde ta sig till brunnen och hämta vatten. Öppningen fick namnet Brunnsporten. Läs mer om Brunnsporten.

Karta

På en sträcka av muren mellan Mynttornet och Sadeltorn 18 hotade muren att rasa. Man tog då ner den förhöjda muren och återställde den Gamla muren för att visa murens ursprungliga utseende. Muren är försedd med tinnar som har skyttespringor. Arbete utfördes 1901.

Där Norra Murgatan slutar börjar Rackarbacken. Här kan man se en del av den gamla lägre muren som var endast 4-5 meter hög. Landmuren byggdes på under början av 1300-talet så att den blev 10-11 meter hög.

Rsckarbacken. Bild från Gamla Wisbyminnen.

Rackarbacken 
Den korta gatan ner mot Norderport heter Rackarbacken. Här bodde Rackarn, han som hjälpte bödeln vid avrättningar. Rackarn fick ta hand om den avrättade och begrava kvarlevorna. Han fick också ta hand om hästkreatur och andra djur som inte var ätliga. Rackarn kallades också ”Nattmannen”, för hans uppgift var också att nattetid ta hand om och tömma staden latrintunnor. Läs mer om Rackarbacken.

Karta

Turen går nu nerför Rackarbacken och väl nere skall Odalsgatan korsas snett inåt staden för att komma in på Silverhättan. Promenera fram till S:t Göransporten och gå ut genom porten.

Sankt Göransporten.

S:t Göransporten 
Porten har fått sitt namn för att porten ledde från innerstaden ut mot Sankt Görans Hospital, som låg norr om staden, nuvarande S:t Görans ruin. I Hospitalet och intilliggande S:t Görans kyrka fick de sjuka med smittosamma sjukdomar, t ex spetälska, hålla till en bit utanför staden. En slungsten som kilat sig fast i en skyttespringa kan ses i tornet från utsidan. Läs mer om S:t Göransporten.

Karta

Ringmuren mot Nordergravar

Nordergravar 
När man gått ut genom porten befinner man sig i Nordergravar. Här finns en av de vackraste vyerna av ringmuren. Nordergravar har inte varit vattenfyllt och det var inte heller meningen. Man grävde ur området utanför muren och gjorde vallar för att försvåra för fienden att anfalla muren med olika typer av murbräckor och äntertorn.

Snäckgärdsportern.

Promenera ner mot havet på utsidan ringmuren och fram till Snäckgärdsporten och gå in genom porten. Man kommer då in på ett område som kallas Paviljongplanen. Namnet kommer från att det tidigare fanns en Paviljong här som brann ner. Om det är Medeltidsvecka i Visby kan hela Paviljongplanen vara fylld av marknadsstånd och besökare till det då under veckan ”medeltida” området.

Karta

Utsiktsplattform byggd inne i Snäckgärdsporten.

Snäckgärdsporten 
Snäckgärdsporten tillhör de äldsta tornen i muren och är uppfört omkring 1290. På insidan av Snäckgärdsporten finns en uppbyggd väktargångar som kan besökas. Ett besök upp till översta våningen rekommenderas, för därifrån har man en fin utsikt åt alla håll. Läs mer om Snäckgärdsporten.

Karta

Följ muren en liten bit söderut på insidan och stanna till vid Jungfrutornet.

Jungfrutornet, sett från utsidan av muren.

Jungfrutornet 
Enligt en sägen blev en ung kvinna inmurad här levande som straff för att hon smugglat ut nycklar till stadens portar och på så sätt togs sig dansken Valdemar Atterdag in i staden med sina soldater och brandskattade Visby 1361. Läs mer om tornet och om dottern till bonden Nils Guldsmed Unghanse gård i Öja, som förrådde staden.

Karta

Fortsätt vandringen fram till den stora öppningen i muren, kallad Murfallet. Här finns nu en god möjlighet att vila och ta en kopp kaffe eller liknande. Genom att gå tvärsöver Paviljongplanen och lite åt söder (Botaniska trädgården) så dyker Café Breda Blick upp. Flera alternativ till kaffepaus kommer längre fram. Fortsätt efter ev. kaffepaus tillbaka till Murfallet och gå ut genom öppningen ut på Strandpromenaden och vandra mot söder (vänster) fram till Kärleksporten.

Strandmuren mot Strandpromenaden.

Strandpromenaden 
Strandpromenaden är populär under den varma årstiden för picknick, promenader, cykling och under sommaren förekommer det också musik och show på en tillfällig scen här på Strandpromenaden. Strandpromenaden sträcker sig från Kallbadhuset (Kallis) och ut till Snäckgärdsviken.

Kärlesporten från utsidan muren.
Solnedgång över Strandpromenaden

Kärleksporten 
Kärleksporten byggdes så sent som 1872 för att få en förbindelse mellan Botaniska trädgården och Strandpromenaden. Namnet kommer från Tjärporten som den kallades eftersom man tjärade rep innanför muren vid porten. Tjärporten blev senare Kärleksporten. Läs med om Kärleksporten.

Karta

Gå in genom Kärleksporten och genom grinden till Botaniska trädgården. Promenera mot södra huvudentré ev. efter en längre promenad runt om i trädgården.

DBW: Botaniska trädgård.

DBW:s Botaniska trädgård 
De Badande Wännernas Botaniska trädgård anlades 1855 efter förslag av en lärare. Han ville att det uppväxande släktet i Visby skulle få möjlighet att uppleva och få kunskap om naturen. Man bedrev bl.a. trädgårdsundervisning i ”Botaniskan”.

Från huvudentrén promenera en bit söderut till Fiskargränd.

Fiskargränd.

Fiskargränd 
Fiskargränd är stadens vanligaste vykortsmotiv med domkyrkan i bakgrunden och rosor längs väggarna. Området där Fiskaregränd ligger har populärt kallats Fiskareroten från 1600-talet och framåt. Läs mer om Fiskargränd.

Karta

Fortsätt söderut till Kruttornet och gå ut genom Fiskarporten. Betrakta det ståtliga nästen 900 år gamla tornet.

Kruttornet.

Kruttornet 
Kruttornet uppfördes omkring 1150 som ett försvarstorn över inloppet till Visbys gamla hamn. Det har sedan fungerat som fängelse och senare som förråd för att förvara krut, därav namnet. Läs mer om Kruttornet.

Karta

Söder om Kruttornet ligger Almedalen, idag en av Sveriges mest kända platser och under medeltiden, då som Visby hamn, en av norra Europas mest kända hamnar. Åt sydöst ligger Almedalsbiblioteket, där det finns en trevlig cafeteria.

Almedalen.

Almedalen 
Där Almedalen ligger idag fanns tidigare Visbys hamn. Från 1100-talet fram till slutet av 1300-talet kom farkoster i stor omfattning till Visby för att sälja och köpa varor. Man la till med sina båtar längs den brygga som fanns runt den gamla hamnen för att lossa och lasta. Visbyborna blev rikare och rikare. Hamnens betydelse avtog under slutet av 1300-talet och början på 1400-talet på grund av kriget mot Danmark 1361 och sjöröveri som bedrevs på Östersjön. Hamnen blev successivt grundare beroende på landhöjningen, vilket medförde att skeppen fick svårigheter att lägga till i hamnen. Under mitten av 1800-talet torrlades den gamla hamnen och under 1870-talet planterades Almar här, vilket medförde att den gamla hamnen fick sitt nuvarande namn. Sedan början av 1990-talet har här hållits en politikervecka under juli med tal av alla ledare för rikspartierna och intresset för ”Almedalsveckan” har ökat för varje år. Läs mer om Almedalen.

Karta

För att få en liten glimt av det numera kända Kallbadhuset, Kallis, samt Visby hamn, vandrar vi runt kongressanläggningen Wisby Strand och de gamla industribyggnaderna som numera tillhör Uppsala Universitet Campus Gotland.

Kallis, White Party. med Gina Tricot 2018.

Kallis 
Nuvarande Kallbadhuset uppfördes 2007 som ett kallbadhus med krog, betongbadbrygga, bastu och sandstrand. Byggnaden i sig är ingen större sevärdhet, utan det är verksamheten som tilldrar sig nyfikenheten. Redan första året blev det full fart med after beach festligheter och året därpå utsågs Kallbadhuset av tidningen, The Sunday Times, Kallis till Europas bästa after beach. Badhuset kom snart att kallas Kallis och gästerna strömmade till. Läs mer om Kallis.

Visby Hamn.

Visby hamn, de inre delarna närmast Campus Gotland, lever upp med ett rikt turistliv på somrarna med alla restauranger, glassbarer och gästbåtar i hamnen. Men vi lämnar hamnen och vandrar Hamnplan åt sydöst och kommer in på Hamngatan för att tas oss åt nordost mot Donners plats och Burmeisterska huset.

Karta

Burmeisterska huset.

Burmeisterska huset 
Burmeisterska huset uppfördes under åren 1652-1654 av köpmannen Hans Burmeister inflyttad från Lübeck omkring 1650. Vid mitten av 1600-talet fanns det många övergivna byggnader i Visby på grund av de danska fogdarna som under dansktiden beskattat invånarna så hårt. En av dem som lockades till Visby för att ta över någon övergiven byggnad var Burmeister. Huset är känt för sina invändiga målningar både i stugan på bottenvåningen och i salen på övervåningen, där hela väggarna är målade med pastorala landskapsmotiv av Gotlands kända 1600-tals målare Johan Bartsch. Läs mer om Burmeisterska huset.

Karta

Vandringsturen går nu vidare åt nordost in på Strandgatan några kvarter, förbi Gotland Museum och fram till Liljehornska huset på höger sida av gatan, ett av Sveriges vackraste hus.

Liljehornska huset.

Liljehornska huset
Liljehornska huset byggdes som ett packhus omkring 1234 med en mäktig gavel mot Strandgatan och det byggdes hela 28 meter. Huset är Visbys största bevarade medeltida packhus. Huset har fått sitt namn efter A.E. Liljehorn. Liljehornska huset anses vara ett av de vackraste husen i Visby och bland de vackraste i Sverige. Läs mer om Liljehornska huset.

Karta

Krukmakarens hus, gatuvalvet åter öppnat. är huvudingång till byggnaden.

Vi skall nu gå en av de många smala gränderna, Dubbens gränd, som korsar de större gatorna, Strandgatan, Mellangatan och S:t Hansgatan. Dubben gränd finns mellan Liljehornska huset och Gotlands Museum. Gränden går fram till Mellangatan och när vi svänger åt vänster har vi Krukmakarens hus på vänstra sidan av Mellangatan. Här finns ett trevligt café i medeltida valv och med en uteservering i trädgården. Under en ev. kaffepaus kan man läsa lite om Krukmakarens hus.

Karta

Nästa mål och slutmål är Stora Torget. Vandra norrut på Mellangatan, sväng höger in under valvet vid Rådhusplan och gå ut på S:t Hansgatan, sväng vänster och gå fram till S:ta Katarinagatan, som går fram till Stora Torget.

Stora Torget

Stora Torget
Under medeltiden var Stora Torget ett ganska litet torg som omfattade endast norra delen av nuvarande torg. Torget växte i takt med att gamla byggnader revs och nya byggdes. Torget fick sin nuvarande storlek under 1860-talet då de sista resterna av den gamla bebyggelsen på torget revs. På torget finns det gott om restauranger och här finns innerstadens enda livsmedelshandel. Läs mer om Stora Torget.

Den här vandringsturen måste förstås även omfatta en av Visby kyrkoruiner. Och då har vi valt den vackraste av dem, S:ta Karin även kallad S:ta Katarina, som ligger här vid Stora Torget.

S:t Karins kyrkoruin ligger vid Stora Torget i Visby.

S:ta Karin
S:ta Karins kyrkoruin byggdes ursprungligen av franciskanerorden, tiggarbröderna, som en klosterkyrka för Visby konvent som grundades 1233. Kyrkan var en av de största av alla kyrkorna i Visby och ansågs mycket vacker inuti. Efter en tid som sjukhus på 1500-talet fick kyrkan förfalla. På senare tid har ruinen blivit folkets kyrkoruin, ett aktivitetshus. Här ordnas vitt skilda aktiviteter som eldcirkus, musikevenemang, julmarknader och skridskodisco.

Karta

Här på torget avslutas rundturen som förhoppningsvis har givit vandraren fina vyer och intressanta uppgifter om Visby. På Torget kan man gärna avsluta vandringen med något att dricka eller äta, för att sedan promenera tillbaka till Österport via Södra Kyrkogatan söderut, Smittensbacke och Hästgatan fram till Österport.