Ringmuren

Läs om vandring längs muren och andra turisttips. Ringmuren turisttips

Visby ringmur är nära 3,5 km lång. Den del av muren som uppfördes nära vattnet kallas Sjömuren och är omkring 5,5 meter hög, medan övriga delen av muren kallas Landmuren, som är 10-11 meter hög. Muren uppfördes mellan åren 1250-1350, så det tog alltså 100 år att bygga den. Det finns 27 bevarade marktorn i muren och 9 bevarade s.k. sadeltorn.  Antalet portar var omkring 18 st när muren var färdigbyggd. Ringmuren har i hög grad bidragit till att Visby utsetts till världsarvsstad.

Här finns en sammanställning av alla torn och andra intressanta delar och byggnader i ringmuren. Muren har delats in i flera delar för att få en enklare hantering och överblick. Sjömuren omfattar Strandmuren som är muren längs havet, Raserade muren i sydväst och Hamnmuren utmed den medeltida hamnen (numera Almedalen). Landmuren omfattar Nordermur, Östermur samt Södermur i repektive vädersträck. Numreringen börjar med Kruttornet, (T1) och följer sedan muren medsols och avslutas med Fiskarporten, (T71). Tornen och övriga delar i muren visas överdrivet stora på kartan för att underlätta markering av dessa på små displayer.

Läs mer om  Visby ringmur . Varför den byggdes, när och hur den byggdes, om attacker mot muren , tullar, ras, underhåll och mycket mer.

 

 • Mynttornet

  Mynttornet

  (T59). Mynttornet finns inte längre. Det låg där Skansen Hafsfrun nu finns eller strax intill åt väster. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som Gamla muren byggdes på denna sträcka, omkring 1280-1288.…

  Läs mer
 • Kikut

  Kikut

  (T60). Kikut är namnet på ett sadeltorn som fanns i västra delen av Södermur. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som muren förhöjdes under slutet av första hälften av 1300-talet. När Wisborgs…

  Läs mer
 • Smal Henrik

  Smal Henrik

  (T61). Smal Henrik är namnet på ett sadeltorn som fanns i västra delen av Södermur. Tornet uppfördes förmodligen samtidigt som muren förhöjdes under slutet av första hälften av 1300-talet. När…

  Läs mer
 • Slottsmuren

  Slottsmuren

  (T62). Slottsmuren kallas den del av Södermur som finns längst åt väster i muren och som kom att utgöra Wisborgs slotts södra försvarsmur. När slottet påbörjades i början av 1400-talet…

  Läs mer
 • Lantporten

  Lantporten

  (T63). Strax öster om Segeltornet finns en port i Slottsmuren som kallas Lantporten. Den finns i ett bevarat parti av Gamla muren och var förmodligen byggd för att ha en…

  Läs mer
 • Segeltornet

  Segeltornet

  (T64). Segeltornet kallades det torn som fanns som hörntorn mellan Södermur och Sjömuren. Tornet kan ha fått sitt namn för att det användes som navigeringsmärke för segelbåtar. På grund av…

  Läs mer
 • Raserade muren

  Raserade muren

  Den del av Sjömuren som låg vid nya hamnen är i stort sett raserad. Den Gamla muren, här kallad den Raserade muren, sträckte sig från hörntornet Segeltornet, som inte längre…

  Läs mer
 • Blodkorset

  Blodkorset

  (T65). Blodkorset, även kallat Korset vid Korsgatan, finns i muren mot landshövdingeresidenset alldeles ovanför inre hamnen. Korset är ett gammalt stenkors till minne av Valdemarsslaget vid Korsbetningen 1361. Enligt legenden…

  Läs mer
 • Södra kastalen

  Södra kastalen

  (T66). Södra kastalen uppfördes som ett försvarstorn sannolikt under mitten av 1100-talet för att försvara södra inloppet till Gamle Hamn. Vi vet inte hur det såg ut, men det liknade…

  Läs mer
 • Stora Strandporten

  Stora Strandporten

  (T67). Stora Strandporten finns inte kvar. Den låg där södra delen av nuvarande Donnerska huset finns. Redan före murens tillkomst fanns ett packhus med utsträckning väst-öst med den östra gaveln…

  Läs mer
 • Donnersporten

  Donnersporten

  (T68). Donnersporten är den port som förbinder Donnersplats med Almedalen. Porten är troligen uppförd under början av 1800-talet. Den finns där Ringmuren tidigare låg mellan åren omkring 1250 till slutet…

  Läs mer
 • Hamnmuren

  Hamnmuren

  Hamnmuren omfattar den del av Sjömuren som ligger längs med kanten för den Gamla hamnen åt norr och öster. Hamnmuren sträcker sig från Donnerporten vid Donnersplan, längs med Tage Cervins…

  Läs mer
 • Bryggportar

  Bryggportar

  (T69). Intill Hamnmuren i kanten av nuvarande Almedalen låg i den medeltida hamnen Långa Bryggan. För att transportera varor mellan hamnen och köpmanshuset vid bl.a. Strandgatan och Donnersplats fanns minst…

  Läs mer
 • Lilla Strandporten

  Lilla Strandporten

  (T70). Lilla Strandporten förbinder Almedalen med Packhusplan vid Strandgatan. Porten har i sin nuvarande form tillkommit i början på 1300-talet, d.v.s efter det att den gamla muren byggdes. Den var…

  Läs mer
 • Dubbelporten

  Dubbelporten

  (T71). Dubbelporten finns i Hamnmuren vid Almedalens norra del. Porten består av två stora rundbågiga portar som uppfördes samtidigt som Hamnmuren. Här längs murens utsida låg en brygga, Långa Bryggan,…

  Läs mer
 • Fiskarporten

  Fiskarporten

  (T72). Fiskarporten ligger i muren alldeles intill Kruttornet. Porten öppnades upp under senare delen av medeltiden, troligtvis på 1400-talet. När den gamla hamnen blev för grund för stora båtar under…

  Läs mer